“Faniyim, fani olanı istemem, Acizim, aciz olanı istemem, Ruhumu Rahman’a teslim eyledim gayr istemem, İsterim, fakat bir Yar-ı Baki isterim, Zerreyim, fakat bir şems-i sermed isterim, Hiç ender hiçim, fakat umum mevcudatı beraber isterim” B. Said Nursî ♥ ♥ ♥

Reklamlar