Aşkın sırrı Rahmanî nefesin parçası olmaktır.
Aşkın sırrı asıl vatana dönmektir.
Aşkın sırrı Hâlık-ı Zü’l-celâl’imizin her zerre ve hücreyi ihata eden sınırsız Kudreti karşısında acziyet ve muhtaciyeti ilân etmektir!
Aşkın sırrı saf tevazu hazinesidir.
Aşkın sırrı açlık kapısını çalmaktır.
Aşkın sırrı âlemlere Rahmet olan Sultânımız Efendimiz’in (sav) güzelliğini görmek ve hissetmektir.
Aşkın sırrı ölmeden önce ölmektir.
Aşkın sırrı idrak meyvesini kazanmaktır.
Aşkın sırrı varlık kokusunu duymaktır.
Aşkın sırrı benliksiz ve diğergam olmaktır.
Aşkın sırrı Cenâb-ı Hakk’ın Cemâl’i vasıtasıyla öğrenmektir.
Aşkın sırrı korku ve endişe duymamaktır.
Aşkın sırrı su yerine susuzluğu aramaktır.
Aşkın sırrı kendi hiçliğimizi ve Rabbimizin Yüceliğini keşfetmektir.
Aşkın sırrı kalp gözüyle görmek ve duymaktır.
Aşkın sırrı dünyevî varlığımızın sınırlarından sınırsız ilahî güzellik âlemine kaçmak için şiddetli arzu duymaktır.
Aşkın sırrı kendini hiç olarak görmektir.
Aşkın sırrı yalnızca Rabbimizin var olduğunu bilmektir.
Aşkın sırrı açlığın gıdamız haline gelmesidir.
Aşkın sırrı kusurlarımızın farkına varmaktır.
Aşkın sırrı Rabbimizin bize duyduğu sevgiden dolayı var olduğumuzu bilmektir.
Aşkın sırrı yaratılışın sebebinin aşk olduğunu bilip yaşamaktır.
Aşkın sırrı her şeyi O’nun nuruyla görmektir.
Aşkın sırrı aşkın ilacının acı olduğunu bilmektir.
Aşkın sırrı muhtaç olanlara canla başla koşmaktır.
Aşkın sırrı hem âşık hem Mâşuk olmaktır.
Aşkın sırrı her an Hakk’ın kapısında Hak için ağlamaktır.
Aşkın sırrı kendini O’ndan başka her maksattan sıyırmaktır.
Aşkın sırrı gerçek âşığın da mâşukun da Allah olduğunu bilmektir

Reklamlar