Hazreti Ali vefat ettikten sonra, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin babalarını defnedip geri dönerken, yolda bir fakire rast geldiler. Hazin ses ile figan ediyordu. Halini sorduklarında, Cevap verdi ki: Ey azizler! Ayrı düşmüş bir garibim. Mihnetim çok. Gamımı paylaşacak kimse yok. Dediler: Ya bu ana kadar gamını kim ile paylaşırdın. Dedi ki: Bir seneden beri, her gün bu şehirden bir şahıs gelip, benim ile, ünsiyet eder, alakalanırdı. Bütün ihtiyaçlarımı temin edip, giderdi. İsmi nedir, dediler. İsmini bilmiyorum. Sordum, cevap vermedi ve benim merhametim Hak içindir, dünya şöhreti için değildir. Yüzü, vücudu nasıldı, dediler. Dedi ki: Ben amayım, görmüyorum. Amma, bu kadar bilirim ki, iki gündür yanıma uğrayıp, ahvalimi sormuyor. Dediler: Davranışları nasıldır. Dedi ki: Meşguliyeti tesbih ve tehlil ile idi. Belki, kapı ve duvarların ta`zim ettiğini de hissederdim. `Miskin miskin ile garib garib ile oturur` buyururdu.

Şehzadeler bu haberden giryan olup, dediler ki: Ey derviş! Bu dediğin nişanlar, Ali bin Ebi Talib`in nişanlarıdır. Dedi ki: Ey oğullar. Ona ne oldu. Dediler; bir bedbaht onu şehid etti. Biz onun kabrinden geliriz. Derviş o haberden mustarib olup , figana başladı. Dedi ki: Ey şehzadeler! Büyük ceddiniz hürmeti için olsun, beni o serverin mezarı yanına götürün. Hazreti Hasan ve Hüseyin merhamet edip, bir elini Hazreti Hasan ve bir elini Hazreti Hüseyin tutup, emir-ül mü`minin Ali`nin kabr-i şerifine götürdüler. O derviş, kabir üzerine düşüp, dedi ki: Ey Allahım! Bu kabir sahibinin hürmeti için, ben fakiri, hor ve zelil, kimsesiz bırakma. Bu dertlerime ortak olana kavuştur!.. Duası Allahü tealanın kaza hükümüne uygun olup, o an ruhunu teslim etti. Şehzadeler o dervişin techiz ve tekfinini yapıp, namazını kılıp, oraya defnettiler.

Vefatından önce bir gün Hazreti Ali buyurdu ki: Dün gece Peygamber Efendimizi rüyada gördüm. Dedim ki: Ya Resulallah! Ümmetinden bana gelen bu mihnetler ve husumetler nedendir. Buyurdu ki: `Onlar üzerine dua eyle!` Dedim ki: Ya Rabbi! Bana onlardan iyi karşılık ver. Onların üzerine benden daha az faydalı olanı getir. Hemen o günde duası müstecab olup, şehid oldu.

Mehmet Oruç

Reklamlar