Kitaplar üzerinde adımı ve soyadımı bitişik ve hep küçük harfle yazdığım için bir genç arkadaşımdan yüklüce bir fırça yemiştim.  Neden dilbilgisi kurallarına uymuyordum? Genç arkadaşımın “dilbilgisi kuralları” dediği kuralların çok yenilerde icad edildiğinden haberi yoktu. Örneğin, bir önceki cümlede dilbilgisi kurallarına uyup “icad” yerine “icat” yazmam gerekirdi ama uymuyorum. Örneğin, adı Saadeddin olan kardeşimin adını hiçbir şekilde TC Nüfus Cüzdanında yeni icad edilmiş haliyle, yani Saadettin olarak yazmaya gönlüm elvermiyor. Sırf TDK kurallarına uysun diye yapılan değişiklik, “dinin mutluluğu” anlamındaki ismi “incirin mutluluğu” yapıyor. İnsaf! Aynı şekilde, iman gündemimizi hep canlı ve hem önde tutan Risale-i Nur Küllîyatı’nda özellikle TDK eksenli yapılan tasarruflara şiddetle karşı çıkıyorum: Risale-i Nur, bir Kur’ân Okuludur; bize Kur’ân’ın kavramlarını, kelimelerini, harflerini ve seslerini sürekli telkin eder. Hal böyleyken, siz “mirac” yerine “miraç” yazamazsınız, “vücud” yerine “vücut” yazamazsınız. Öyleyse kitabın kapağında başlayın tasarrufa isterseniz: “Said” değil “Sait” yazın! Böyle yaparsanız, genetiği değiştirilmiş bir metin ortaya koymuş olursunuz.

Bütün bunların yukarıdaki soruyla bir ilgisi yok gibi.. Aslında hayli ilgili… Ama sözü uzatmayı göze alarak bunları da bir şekilde söylemem gerekiyordu. Kur’ân’da, yani Kur’ân’ın aslında cümleleri büyük ve küçük harfle başlatmak yoktur; bu kural sadece bize Türk Alfabesi diye benimsetilmiş Latin Alfabesinde vardır. Bize sonradan dayatılmış kurallar üzerinden kardeşlerimizi üzmemiz ve üzülmemiz doğru değildir. Kişinin “Allah”ı nasıl yazdığına deği, Allah’la nasıl yaşadığına bakın derim. Her yere iri iri Allah yazısı yazanlar, orada burada yerli yersiz Allahüekber diye slogan atanlar, sizce, başkalarını incitmemek, başkaları üzerinde hele de Allah üzerinden en ufak bir baskı yapmamak gibi bir ilahi emri küçümsüyorlar mı, küçümsemiyorlar mı? Kim “Allah”ı büyüklüyor, kim Allah’ı ve Allah’ın emrettiği nezaketi ve inceliği küçük görüyor.

Başka türlü bakınız. Olur mu?

Reklamlar