Kalbe dolan o ilk bakış..

Kalbe dolan o ilk bakış unutulmaz

Sevda ile ilk uyanış unutulmaz..

Bir sanat müziği bestesinin sözleridir bunlar…

İlkler insanın ruhunda vazgeçilmez noktalarda durur hep.

İlk bakışlar ilk sevmeler o sakarlıklar o telaşeler, o heyecanlar..

İnsanoğlunu bu ilklere karşı ezik yaratan Halik ilk kendini gösterdi bütün güzelliğiyle…

Bütün herkesin ruhunu yaratıp bir mecliste toplayıverdi..

Onlara bütün güzelliğiyle göründü..

Bütün ruhlar o meclisteydik…

Güzeller Güzelinin Meclisinde…

Elest meclisi Bezmi Elest ve Güzeller Güzeli sordu: Ben sizin Rabbiniz değil miyim, diye…

Evet dedik: sen bizim Rabbimizsin, bir ağızdan, bir gönülden…

Onun mest eden kokusunu aldık, Güzeller Güzeli cemalini gördük, o latif eşsiz sesini işittik…

Bir sevda düştü o mecliste gönül hanemize ki yaktı da yaktı..

Bir arayış ki dile gelmez, zamansızlıktan zaman, mekansızlıktan mekana düştük düşeli….

Arayışı haşre dek sürecek olan bir sevda…

Yeryüzünde, gökyüzünde her zerre ve kürrede hep o güzeli aradık..

Yüreğimizi bu aşk ateşine düşüren, Hz.İbrahimi Halilullah, Hz.Musayı kelimullah, Hz. İsayı Ruhullah, Peygamberimizi Habibullah eyleyen O güzeller Güzeli…

İnsana kendi ruhundan üfleyip onu nefhalandıran Rahmani duygularla bezeyip kendine müptela kılan..

O güzeller Güzeli..

Beden kalıbına giren Cenabı Haktan nefha taşıyan ruha unutturuldu o meclis…

türlü perdelerle perdelendi..

O meclisten bir ezeli arayış nüksetti gönle….

Bir yanık duygu kaldı içinde..

ne zaman hüzünlü bir beste duysa ah çekiverdi.…

bir güzellik görünce seyre daldı…

gül kokularının izini sürdü…güzel bulduğu her şeyin peşine düştü…

İçimize attığı ve korladığı sevdadan ki niceleri mecnun oldu bu aşk uğruna, çöle revan oldu, destanlaştı aşkı, kimileri şair oldu, kimileri besteler yaptı..

Beşeri sevdalara vuslat edindi, maddi imkanlara sahip oldu ama yine bir yanı hep eksik kaldı….

Onun ait olduğu bir sevda vardı ..

ve kalpler onu andıkça onu zikrettikçe ve onunla sevdalandıkça huzur bulabilirdi…

O kalbin sahibi Cenabı Haktı..

O aşkı mutlakı merkez edinirse bu sevda uğruna beşeri sevgiler edinirse huzuru tadacak ve beşeri sevdaları anlamlaşacak ve güzellik bulacaktır…

Bu aşkı bulanlardan bulduranlardan bulananlarla beraber olanlardan eylesin Allah…

( alıntı )

Reklamlar