“Ey bu kâinatın sahibi maliki Allah’ım! Bize öyle evlâtlar nasip et ki; zayıf oldukları zamanları bilecek kadar güçlü korktuklarını kendilerine itiraf edecek kadar cesur olsunlar. Şerefli bir mağlûbiyette mağrur ve dik kalabilsinler. Zaferde ise mütevazi ve şefkatli olabilsinler. Bana öyle evlâtlar nasip et ki Allah’ım yapmaları gereken işler sadece birer arzu olarak kalmasın Seni tanıyan evlâtlar olsun ve kendini tanımak bilginin temel taşı olduğunu bilsinler.

“Sana yalvarırım Allah’ım onları kolay ve rahat yollarda değil güçlüklerle mücadele etmenin zevkini duyacakları yollarda yürüt ki fırtınalarda ayakta kalmayı ayakta kalamayanlar için de sevgi ve şefkat duymayı öğrensinler.

“Bana öyle evlâtlar nasip etki Allah’ım kalbleri temiz ve iman dolu olsun ümitleri yüksek… Öyle evlâtlar olsunlar ki başkalarına hükmetmeden önce kendinlerine hükmetmeleri gerektiğini bilsinler. Öyle evlâtlar ki geleceğe uzansınlar ama geçmişi unutmasınlar.” (Sait Çamlıca)

***

Ve ey Rabb-i Rahimimiz! Bize öyle evlâtlar ver ki; kendileri sadık dürüst doğru ve vicdanlı oldukları gibi seçtikleri eşler de öyle olsun! Kendileri mütefekkir bilgili maharetli ve yeniliğe açık oldukları gibi eşleri de öyle olsun! Kendileri hak sorumluluk ve vazifelerini bilen; faziletli fedâkâr feragat hayâ-iffet sahibi oldukları gibi seçtikleri eşler de öyle olsun! Öyle evlâtlar ver ki kendileri saygılı nazik nazenin yardımcı ve dayanışmacı ruha sahip hoşgörülü affedici müşfik mütevekkil kanaatkâr müteşekkir muktesit mütevazi iyiliksever cömert paylaşımcı diğergam oldukları gibi onlara da öyle eşler nasip et!

Ey Hâlık-ı Kerimimiz! Bize yukarıdaki hasletlerle bezenmiş gözümüzün nuru öyle evlâtlar ihsan ettiğin gibi başkalarına da ihsan et! Ey Zât-ı Akdes! Evlâtlarımıza huzur ve mutlululuk saçacak öyle bir ahlâk ver ki; eşleri de öyle olsun! Ve ey Rabbim! Bizi çoluk-çocuğumuzu âhirzamanın deccalizmin süfyanizmin ifsat zındıka ve dinsizlik komitelerinin fitnelerinden tasallutundan

Reklamlar