Olgunluğun alâmetleri
Hazret-i Ali’nin veciz sözleri: “Olgunluk üç şeyde gereklidir: Musibetlere sabır, isteklerde aşırıya kaçmamak ve isteyene vermektir.”
“Başa kakan, nefret ateşini körükler.”
“Kanaatkâr olmak, boyun eğme zilletinden daha hayırlıdır.”
“Yumuşaklık, durulmayı çabuk sağlar ve zor olan şeyleri kolaylaştırır.”
“Akıl ve ilim, birbirinden ayrılmayan ve zıt olmayan iki kardeş gibidir.”
“İman ve hayâ, birbirinden kopmayan bir bütündür.”
“İman ve ilim, ikiz kardeş ve birbirinden ayrılmayan arkadaş gibidir.”
“Öfke, tutuşturulmuş bir ateş gibidir. Her kim ki, öfkesine hâkim olursa, onu söndürür ve her kim onu salıverirse, ilk yanan kendisi olur.”
“Ahmaklık, dermanı bulunmayan bir dert, şifası olmayan bir hastalıktır.”
“Allah için kardeş olanların sevgisi, sebebi daim olduğu için devam eder. Dünya için kardeş olanların sevgisi, sebebi devam etmediği için, kısa sürer, bir an gelir son bulur.”
“Akıllı, sustuğu vakit tefekkür, konuştuğu vakit zikreder, baktığı vakit de ibret alır.”
“Kendisi amel etmeksizin Allah yoluna çağıran kişi, oksuz yaya benzer.”
“Dünya müminin hapishânesi, ölüm hediyesi, cennet de varacağı yerdir. Dünya kâfirin cenneti, ölüm korkulu rüyası, cehennem de varacağı son duraktır.”
“Sükût, sana vakar kazandırır ve seni özür dileme zahmetinden kurtarır.”
“İhtiras, gafillerin kalbinde şeytanların sultanıdır.”
“Hikmet, her müminin kaybettiğidir, onu münafıkların ağzında olsa dahî alınız.”
“Hasetçilerin en ehveni, haset ettiği kişinin elindeki nimetlerin yok olmasını ister.”
“İlim, insanı Allahın emrettiği şeylere götürür, zühd ise o şeylere erişilmesini kolaylaştırır.”
“Korkaklık, ihtiras ve cimrilik, Allaha karşı kötü zannın bir araya getirdiği kötü arkadaşlardır.”
“Mal, harcandığı kadar sahibine ikramda bulunur. Kişinin yaptığı cimrilik kadar ona ihanet eder.”
“Mal ve çocuklar, dünya hayatının zinetidirler. Salih amel de, dünyadan ahirete götürülen mahsuldür.”

Mehmet Oruç

Reklamlar