Her gönül bir tek sevgiliye müştâktır aslında.
Ne var ki, kıblesi yanlıştır.
Bulduğunu sandığı şey, gerçekte aradığı değildir.

Kimisi bir gözleri âhûya zebûn,
Kimisi bir gül yüzlü güzele meftun,
Kimisi de bir ceylan bakışlıya mecnundur.

Bazısı dünyanın alâyişine kanmış,
Bazısı mâl u mülke aldanmış,
Bazısı da hayal âlemini, gerçek sanmıştır…

Oysa her birisi, bir tek sevgili tarafından sınanmıştır!

Hülâsâ:

Aşk da O,
Âşık da O,
Maşuk da O’dur.

Ve her vücudun cânı “Aşk”tır.

Mustafa Demirci / Aşk Kâğıda Yazılınca

Reklamlar